Sekilas Tentang Masjid Al-Ikhlas

Berawal dari musholla kecil yang dibangun oleh perumahan di tanah fasum Komplek Karang Tengah Permai yang bernama Musholla Siti Fatimah yang dibangun tahun 1984. Mulai dibangun menjadi Masjid Al Ikhlas tahun 1994 oleh panitia yang dibentuk oleh warga Komplek Karang Tengah Permai. Jumlah daya tampung jamaah sekarang sekitar 500 orang.

Visi Masjid Al-Ikhlas

Menjadi masjid yang makmur dalam mewujudkan masyarakat muslim yang memiliki pemahaman Islam secara kaffah.

Misi Masjid Al-Ikhlas

  • Memakmurkan kegiatan ubudiyah di masjid
  • Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial/keagamaan masyarakat muslim
  • Menjadikan masjid tempat menimba ilmu islam bagi semua lapisan
  • Menjadikan masjid tempat merujuk masalah-masalah dalam masyarakat
  • Menjadikan masjid sebagai pusat silaturahim masyarakat

Gambaran Program Masjid Al-Ikhlas